Soovituskirjad

Lenna Kuurmaa, muusik:

“Mina samuti näeksin hea meelega Royd riigikogus!” (Postimees: “Lenna Kuurmaa näeb riigikogus Vennaskonna lambakarjusest kitarristi”)

 Anne Luik, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor, mahepõllumajanduse spetsialist:

“Roy Strider on nii sõnas kui teos tõsine ökoloogilise arengu edendaja!”

 Soovitusvideo Zanskaris elavalt budistlikult mungalt Lobzang Ngawang’ilt:

Allan Vainola, muusik:

“Tunnen ja olen teinud koostööd Roy Strideriga juba üle kahekümne aasta ja iseloomustan teda kui andekat, julget, omapäraste ideede ja suurte organisatoorsete võimetega inimest. Tema tegevust Tiibeti vabastamise nimel ja loenguid ökoteemadel on kindlasti kõik tähele pannud. Roy omab lahtist, kindlat ja progressiivset maailmavaadet ning seisab oma elu ja tegudega reaalselt ka selle taga. Maailma ökotulevik, võitlus ebaõiglusega ning Eesti osatähtsus selles on põletavad, möödapääsmatud teemad ning olen kindel, et selliste asjade lahendamiseks on Roy Riigikogus õige inimene.”

Hõrna Aare, Seto Kuningriigi ülembsootska/valitud esindaja:

“Roy om esämaalinõ miis ja taht kaitsta Eestit ku tuud piasi vaija olõma.
Tä tiid väikorahvit ja hoit väikorahvidõ poolõ ketä suurõ surbva.
Tä tiid õt mi saai inäp häüsendädä umma maad täüs koh mi es elä.
Nii mi maa hoitmisõst, väikidõ rahvidõ kaitsmisõst ja esämaa kaitstuna hoitmisõst mi pia umavahel kaema üle erakondi piire ni tegemä üttistüüd. Maa om meil ütine , süä om meil üts , esämaa om meil ütine.”

(tõlge seto keelest) “Roy on isamaaline mees ja tahab kaitsta Eestit, kui seda vaja peaks olema. Ta tunneb väikerahvaid ja hoiab nende väikerahvaste poolele, keda suured suruvad. Ta teab, et me ei saa enam reostada oma maad, kus me ise elame. Nii me maa hoidmise, väikeste rahvaste kaitmise ja isamaa kaitstuna hoidmise juures peame omavahel vaatama üle erakondade piiride ja tegema koostööd. Maa on meil üks, süda on meil üks, isamaa on meil ühine.”

Kai Künnis-Beres, Erakond Eestimaa Rohelised juhatuse liige ja volikogu esinaine:

“Roy Strider on maailmaparandaja. Teda iseloomustab põhimõttekindlus, ausus, otsekohesus ja julgus. Tema mitmekülgsed anded on avaldunud nii muusikuna tuntud ansamblis Vennaskond, kirjanikuna (2008. aastal pälvis ta oma raamatuga “Himaalaja jutud” Eesti reisikirjanduse peaauhinna) kui keskkonnaaktivistina. Kõiki neid tegevusi läbib tema püüe maailma õiglasemaks ja paremaks muuta. Suurt tähelepanu on Roy osutanud meie kõige väärtuslikuma puhta looduse ja elu põhiväärtuste kaitsele. Rohelistega seob teda elufilosoofia, võitlus keskkonna mürgitamise vastu ja ökotuleviku eest. Ökoriik Eesti on täna veel võimalik, kuid senise poliitilise praktika jätkumisel mitte enam kauaks. Ökoloogilise mõtlemise ja elustiili omaksvõtmine on ainus jätkusuutlik eluviis, mis tagab Eesti rahva edu, tervise ja õnne. Toetan igati Roy kandidatuuri Riigikogusse.”

Jevgeni Ossinovski, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees

“Roy kõrged eetilised tõekspidamised võiksin kokku võtta ühe sotsiaaldemokraatidele eriliselt olulise sõnaga – hoolimine. Tema mõtlemises kõlavad harmooniliselt kokku nii hoolimine inimesest kui loodusest. Tere tulemast meie meeskonda!”